Hỗ trợ trực tuyến
Mr.Thắng - 098 988 1800

  • HỢP TÁC

    Hợp tác thành công. 40 năm thống nhất đất nước đã đi qua. Nhân loại, thế giới, bạn bè gần xa – lúc trước họ ngang bằng hoặc thua Việt Nam, giờ đây họ phát triển vượt bậc. Còn Việt Nam chúng ta mãi như đứa trẻ biếng ăn, chậm lớn hay nói cách khác Việt Nam là nước không chịu phát triển. Học sinh, sinh viên, công chức, nhà nghiên cứu, ... cả năm không đọc hết một cuốn sách. Không thể có giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh tồn tại trong một đất nước không đọc sách.
    10/9/16 5:24:33 PM.000

Top