Hỗ trợ trực tuyến
Mr.Thắng - 098 988 1800

Qui chế hoạt động

  • Sách Online - 10/8/16 10:28:27 PM.000

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE http://docsachonline.vn

I. NGUYÊN TẮC CHUNG 
1. Mục đích:
Mục đích của
http://docsachonline.vn  là xây dựng một thư viện sách bản quyền trực tuyến lớn nhất và phong phú nhất Việt Nam, đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy, nghiên cứu và giải trí của xã hội.

Đặc biệt, mục tiêu của http://docsachonline.vn  là xây dựng một thư viện điện tử, cung cấp đến người dùng vô số sự lựa chọn về nhiều thể loại sách và nhiều phương thức tiếp cận khác nhau sách bản quyền với giá rẻ để đưa sách được đến với cộng đồng ngày một lớn hơn, xây dựng văn hóa đọc của con người Việt Nam ngày một phong phú hơn. 

2. Nguyên tắc:
- Bản quy chế này áp dụng cho các Thành viên đăng ký sử dụng thư viện
http://docsachonline.vn  
- Thư viện
http://docsachonline.vn   do Công ty Cổ phần Sách Online làm chủ sở hữu.  , tổ chức, cá nhân đều có thể đăng ký sử dụng thư viện http://docsachonline.vn
- Thành viên tham gia trên thư viện http://docsachonline.vn  là cá nhân phải đăng ký và các thông tin cá nhân ban đầu được http://docsachonline.vn  công nhận và cho phép sử dụng dịch vụ trên thư viện http://docsachonline.vn
- Các thể loại sách trên thư viện http://docsachonline.vn  được pháp luật cho phép, không thuộc loại bị cấm theo quy định của pháp luật. 

II. QUY ĐỊNH CHUNG 
1. Các định nghĩa cơ bản trên Thư viện
http://docsachonline.vn :
- Nhà cung cấp: là bên cung cấp các bản in mã hóa của mỗi đầu sách trên http://docsachonline.vn   
- Giá bìa: là giá của mỗi tác phẩm dưới dạng bản in giấy đã được phát hành. 
- Giá bán: là giá của
http://docsachonline.vn  đối với mỗi tác phẩm dưới dạng bản in mã hóa. 
- Số lượt đọc sách: là số lượng người mua sách/tặng sách được hệ thống cập nhật mỗi khi phát sinh lệnh mua/tặng sách. 
- Mua sách: là việc một cá nhân/tổ chức muốn được nhận bản in mã hóa của một đầu sách cho chính mình. 

2. Các loại thành viên trên
http://docsachonline.vn :
- Thành viên mặc định: là thành viên không đăng ký đọc sách theo gói cước Member và phải trả phí cho từng lần đọc mỗi đầu sách. 
- Thành viên: là các thành viên trả phí một lần theo định kỳ (gói cưới member) và được đọc không giới hạn số lượng đầu sách trong suốt thời gian đó trừ một số đầu sách đặc biệt đã được chỉ rõ trong thông tin sách. 

III. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH 
Thư viện
http://docsachonline.vn  đưa ra các phương thức thanh toán, thành viên có thể tham khảo và lựa chọn áp dụng nếu phù hợp. 
Khi thực hiện các lệnh “Tải ứng dụng” “Đăng ký thuê bao” hệ thống sẽ căn cứ vào các cú pháp được nhập để tiến hành trừ tiền đối với từng giao dịch. Hiện tại
http://docsachonline.vn cung cấp 2 dịch vụ thanh toán

-          Thẻ cào điện thoại

-          Chuyển khoản ngân hàng

IV. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG 
Thư viện
http://docsachonline.vn  có trách nhiệm lưu giữ và bảo mật thông tin đăng ký của Tổ chức, Cá nhân hoặc thông tin cá nhân của các Thành viên ngay từ ngày Tổ chức, Cá nhân hoặc Thành viên đăng ký tham gia thư viện và thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan đến bí mật kinh doanh của Tổ chức, Cá nhân và thông tin cá nhân. 

Các thông tin thành viên chỉ được dùng để: 
- Cung cấp tài khoản của
http://docsachonline.vn . Tài khoản ở đây bao gồm dịch vụ chính và các tiện ích, các chương trình khuyến mại, chăm sóc khách hàng… nhằm nâng cao chất lượng thư viện của http://docsachonline.vn
- Giải quyết các vấn đề hay tranh chấp phát sinh khi thành viên sử dụng thư viện
http://docsachonline.vn
- Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam. 
Các thông không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của Thành viên khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp khi có yêu cầu cuả Cơ quan pháp luật. Việc cung cấp thông tin cho bên thứ ba sẽ được thông qua ý kiến của thành viên. Thư viện
http://docsachonline.vn  có trách nhiệm hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch,… của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên thư viện. 

V. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU 
1. Yêu cầu chung đối với thành viên 
Cá nhân sử dụng xác nhận rằng các tuyên bố từ chối bảo đảm và các trường hợp loại trừ trách nhiệm được quy định trong các mục trên là sự phân bổ công bằng và hợp lý về các rủi ro và lợi ích của thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi, sau khi đã xem xét tới tất cả các yếu tố có liên quan, bạn đồng ý rằng các tuyên bố từ chối bảo đảm và các trường hợp loại trừ trách nhiệm này sẽ có thể được thực hiện trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. 
Bạn cũng xác nhận rằng bạn/hoặc bạn trên 15 tuổi/hoặc được sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ để thừa nhận và cam kết thực hiện các qui định sử dụng này khi truy cập trang web
http://docsachonline.vn . Trong bất kỳ trường hợp nào khác, bạn phải xác nhận rằng bạn đã trên 13 tuổi. Trang web http://docsachonline.vn  được xây dựng không dự định dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn nhỏ hơn 13 tuổi, xin vui lòng không sử dụng trang web http://docsachonline.vn. Có nhiều trang web thú vị khác dành cho lứa tuổi của bạn. Hãy tham khảo ý kiến bố mẹ của bạn về những trang web phù hợp với lứa tuổi của bạn. 

2. Yêu cầu chung đối với nhà cung cấp 
Nhà cung cấp có trách nhiệm cung cấp các thông tin chứng minh quyền kinh doanh đối với các đầu sách được đưa lên
http://docsachonline.vn
Các nội dung sách được đăng tải trên http://docsachonline.vn  là những sách đã được ký bản quyền với những đơn vị sở hữu (ví dụ Nhà xuất bản, nhà sách, công ty sách, tác giả…) trực tiếp, hoặc gián tiếp thông qua các đơn vị cung cấp nội dung (CP). 

VI. TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT 
- Trách nhiệm của Ban quản lý thư viện khi có phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm… 
-
http://docsachonline.vn  cam kết nỗ lực bảo đảm an toàn và ổn định cho toàn bộ hệ thống kỹ thuật để Thành viên yên tâm và tin tưởng sử dụng dịch vụ của http://docsachonline.vn . Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền Internet hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể sử dụng dịch vụ của http://docsachonline.vn,  Thành viên thông báo kịp thời cho http://docsachonline.vn.  Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất để phục vụ Qúy bạn đọc.

VII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ THƯ VIỆN HTTP://DOCSACHONLINE.VN  
1. Quyền của Ban quản lý
http://docsachonline.vn  
- Thư viện
http://docsachonline.vn  sẽ tiến hành cung cấp dịch vụ cho Người sử dụng tham gia Thư viện http://docsachonline.vn sau khi hoàn thành các thủ tục đăng ký kê khai trực tuyến và điều kiện bắt buộc của Thư viện http://docsachonline.vn  nêu ra 
- Thư viện
http://docsachonline.vn  có quyền thu phí từ việc sử dụng dịch vụ  
- Thư viện
http://docsachonline.vn  có quyền chấm dứt quyền Thành viên thông qua tài khoản và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ nếu tài khoản đó vi phạm các Quy chế của  thư viện http://docsachonline.vn  
-  Thư viện
http://docsachonline.vn  yêu cầu các Tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp sách trên  thư viện http://docsachonline.vn  phải cung cấp đầy đủ, chính xác và chịu trách nhiệm pháp lý đến thông tin và quyền sở hữu hợp pháp/quyền liên quan đến tác giả hợp pháp đối với các bản in tác phẩm sách 
-  Thư viện
http://docsachonline.vn  không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào những tổn thất đối với các giao dịch được hoàn tất do người sử dụng là chủ tài khoản thực hiện hoặc kẻ gian lợi dụng lỗi hoặc sơ suất của chủ tài khoản để thực hiện 
- Thư viện
http://docsachonline.vn  có quyền giữ bản quyền sử dịch dịch vụ và các nội dung trên Thư viện http://docsachonline.vn  theo quy định của pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Sách Online. Nghiêm cấm hành vi sao chép, sử dụng, phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên. 

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Thư viện
http://docsachonline.vn  
- Đưa ra các quy định về việc tham gia thư viện
http://docsachonline.vn
- Chịu trách nhiệm vận hành hệ thống hàng ngày để đảm bảo các giao dịch được thực hiện dễ dàng; 
- Thu phí dựa trên % các lượt tải sách; 
- Tổ chức các chương trình khuyến mại theo đúng quy định của pháp luật 
- Bảo mật thông tin các thành viên tham thư viện; 
- Cung cấp các thông tin cơ bản về một đầu sách để thành viên có thể dễ dàng kiểm tra đầu sách được lựa chọn là phù hợp với yêu cầu; 
- Tiếp nhận các ý kiến khiếu nại từ người sử dụng dịch vụ và thông báo cho bên bán về các ý kiến này; 
- Tuân thủ các quy định của Luật bảo vệ người tiêu dùng khi cung cấp hàng hóa cho khách hàng; 
- Yêu cầu bên bán và thành viên sử dụng phải cung cấp đầy đủ thông tin theo đúng quy định pháp luật; 
- Lưu trữ thông tin đăng ký các các đối tượng tham gia sàn giao dịch và thường xuyên cập nhật các thông tin đó; 
- Giám sát và phê duyệt việc đăng tải đầu sách mới của bên bán; 
- Xử lý kịp thời đối với những vi phạm diễn ra trên sàn giao dịch’ 
- Hỗ trợ cơ quan quản lý điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch điện tử. 

VIII. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM THÀNH VIÊN THAM GIA THƯ VIỆN HTTP://DOCSACHONLINE.VN  
1. Quyền thành viên tham gia
- Cá nhân tạo tài khoản để có thể sử dụng một số tính năng của trang web. 
- Sử dụng trang web
http://docsachonline.vn  vào mục đích cá nhân, không phải mục đích thương mại; 
- Thành viên dễ dàng tìm kiếm sách và thực hiện các thao tác mua/tặng chỉ với thao tác đơn giản trên chính tài khoản điện thoại của mình 
-
http://docsachonline.vn  cung cấp sách với giá rẻ đến bất ngờ, ngoài ra có nhiều sách, truyện được chia sẻ miễn phí tại đây. http://docsachonline.vn  luôn có chính sách ưu đãi đối với khách hàng; 

2. Trách nhiệm thành viên

- Thành viên tham gia giao dịch trên http://docsachonline.vn  thực hiện “Tải ứng dụng”, “Đăng ký thuê bao” trên http://docsachonline.vn  
- Tuân theo qui định sử dụng của
http://docsachonline.vn  
- Không được sử sụng tài khoản của người khác khi chưa được phép 
- Thông báo cho
http://docsachonline.vn  ngay khi nghi ngờ có người nào đó sử dụng bất hợp pháp tài khoản 
- Chịu trách nhiệm đối với những hành vi có liên quan do tài khoản người sử dụng gây ra. 
- Tham gia giao dịch tuân thủ Quy chế sàn giao dịch, các quy định tại Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân; 

IX. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG 
Các thành viên sử dụng và nhà cung cấp đồng ý rằng: 
- Trang web
http://docsachonline.vn  có trụ sở chính tại Tp.HCM - Việt Nam; 
- Do vậy những điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bất kỳ khiếu kiện hoặc vấn đề pháp lý phát sinh giữa cá nhân sử dụng và
http://docsachonline.vn  do việc sử dụng trang web sẽ được giải quyết theo luật Việt Nam, tại tòa án Việt Nam. 

Các qui định sử dụng này, cùng với các qui định về sự riêng tư tại địa chỉ (bổ sung khi có địa chỉ chính xác) và bất kỳ các văn bản khác của
http://docsachonline.vn  được qui định trên trang web, sẽ cấu thành đầy đủ thoả thuận giữa bạn và http://docsachonline.vn  liên quan tới trang web. Nếu bất kỳ điều khoản nào bị vô hiệu hoá bởi quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thì sự vô hiệu lực của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng tới tính hiệu lực của các điều khoản khác được nêu ra trong các qui định sử dụng này. http://docsachonline.vn  có quyền bổ sung, sửa đổi nội dung qui định sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước, và người sử dụng trang web phải có trách nhiệm theo dõi các qui định chung này thường xuyên để nhận biết được những sự thay đổi này. Việc cá nhân tiếp tục sử dụng trang web sau khi http://docsachonline.vn  bổ sung các nội dung trong các điều khoản và qui định thể hiện rằng bạn đã đọc và đồng ý tuân theo những sửa đổi đó. 
Các thành viên sử dụng, nhà cung cấp và
http://docsachonline.vn  thoả thuận rằng: bất cứ vấn đề nào là nguyên nhân gây ra việc kiện tụng phát sinh từ hoặc liên quan tới trang web http://docsachonline.vn  phải được bắt đầu trong khoảng thời gian 01 (một) năm tính từ khi nguyên nhân của việc kiện tụng đó xảy ra. Ngoài thời gian đó, http://docsachonline.vn  có quyền từ chối tham gia giải quyết vấn đề đó. 

X. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT 
Thư viện
http://docsachonline.vn  và các thành viên tham gia Thư viện http://docsachonline.vn  đồng ý cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong bản Quy chế này. 
Địa chỉ liên lạc chính thức của thư viện trực tuyến 
http://docsachonline.vn

Công ty Cổ phần Sách Online

Địa chỉ: số 135B đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Tel: (08) 62 784 790 0913 3650 79 - Email: sachtinhhoa@gmail.com

 

Bình luận
Top