Hỗ trợ trực tuyến
Mr.Thắng - 098 988 1800

Tuyên ngôn độc lập

Tác giả : Hồ Chí Minh

Giá bán : 30,000 vnđ
Giá giảm : 0%
Còn lại : 30,000 vnđ

Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Sách Online

Chia sẻ

 

Hồ Chí Minh

Tuyên ngôn độc lập

 

Hỡi đồng bào cả nước,

"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền

không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống,

quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng

ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân

tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng

nói:

"Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và

bình đẳng về quyền lợi".

Ðó là những lẽ phải không ai chối cãi được.

Thế mà hơn tám mươi năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình

đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái

hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.

Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.

Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung,

 

 

Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta

đoàn kết. Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết

những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta

trong những bể máu. Chúng ràng buộc dân luận, thi hành chính sách ngu dân.

Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.

Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn,

thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ,

nguyên liệu. Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân

cày và dân buôn, trở nên bần cùng. Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu

lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn. Mùa thu năm 1940,

phát-xít Nhật đến xâm lăng Ðông - Dương để mở thêm căn cứ đánh Ðồng minh,

thì bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó dân ta

chịu hai tầng xiềng xích: Pháp và Nhật. Từ đó dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. Kết

qủa là cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Quảng trị đến Bắc kỳ hơn hai triệu

đồng bào ta bị chết đói. Ngày 9 tháng 3 năm nay, Nhật tước khí giới của quân đội

Pháp. Bọn thực dân Pháp hoặc bỏ chạy hoặc đầu hàng. Thế là chẳng những chúng

không "bảo hộ" được ta, trái lại, trong 5 năm, chúng dã man bán nước ta hai lần

cho Nhật. Trước ngày mồng 9 tháng 3, biết bao lần Việt minh đã kêu gọi người

Pháp liên minh để chống Nhật. Bọn thực dân Pháp đã không đáp ứng, lại thẳng tay

khủng bố Việt minh hơn nữa. Thậm chí đến khi thua chạy, chúng còn nhẫn tâm

giết nốt số đông tù chính trị ở Yên Bái và Cao Bằng.

Tuy vậy, đối với nước Pháp, đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân

đạo. Sau cuộc biến động ngày mồng 9 tháng 3, Việt minh đã giúp cho nhiều người

Pháp chạy qua biên thùy, lại cứu cho nhiều người Pháp ra khỏi nhà giam Nhật, và

bảo vệ tính mạng và tài sản cho họ. Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã

thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng

đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền lập nên nước

Việt Nam dân chủ cộng hòa. Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật,

 

 

chứ không phải từ tay Pháp. Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Ðại thoái vị. Dân ta đã

đánh đổ các xiềng xích thực dân gần một trăm năm nay để gây dựng nên nước

Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy thế kỷ mà lập nên chế

độ dân chủ cộng hòa. Bởi thế cho nên, chúng tôi, Lâm thời Chính phủ của nước

Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ thực

dân với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xóa

bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam. Toàn dân Việt Nam,

trên dưới một lòng, kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp. Chúng

tôi tin rằng các nước Ðồng minh đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình

đẳng ở các Hội nghị Tê-hê-răng và Cựu-kim-sơn, quyết không thể không công

nhận quyền độc lập của dân Việt Nam. Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của

Pháp hơn tám mươi năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Ðồng minh

chống phát-xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do ! Dân tộc đó phải được

độc lập ! Vì những lẽ trên, chúng tôi, Chính phủ Lâm thời của nước Việt Nam dân

chủ cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: Nước Việt Nam có quyền

hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân

tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ

vững quyền tự do, độc lập ấy.

Hồ Chí Minh, 2/9/1945

 

 

Sách cùng chủ đề

Chiến tranh và hòa bình
30,000 vnđ

Lịch sử văn minh Ấn Độ
30,000 vnđ

XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA MỸ
Miễn phí

Vua Việt Nam
10,000 vnđ

VUA QUANG TRUNG VÀ CHIẾC HOÀNG BÀO BÍ ẨN
15,000 vnđ

VÕ SĨ ĐẠO - LINH HỒN NHẬT BẢN
30,000 vnđ

BÌNH ĐỊNH - MỘT VÙNG ĐẤT VÕ
30,000 vnđ

VIỆT SỬ THÔNG LUẬN
15,000 vnđ

VIỆT SỬ GIAI THOẠI - tập 8
30,000 vnđ

VIỆT SỬ GIAI THOẠI - tập 6
30,000 vnđ

Xem thêm

Thông tin Ebook

Giới thiệu

Bình luận

Đăng ký nhận thông tin ưu đãi

Top