Hỗ trợ trực tuyến
Mr.Thắng - 098 988 1800

Lê Nin Toàn tập

Tác giả : Vladimir Ilych Lenin

Giá bán : Miễn phí

Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Sách Online

Chia sẻ

LÊNIN TOÀN TẬP

Lời tựa cho toàn tập

Theo quyết định của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Liên-xô, Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin trực thuộc BCHTư ĐCSLX xuất bản Toàn tập của V. I. Lê-nin, gồm 55 tập.
Lần xuất bản thứ nhất Toàn tập của V. I. Lê-nin đã được tiến hành theo quyết định của Đại hội IX của Đảng, trong thời gian từ 1920 đến 1926 với số lượng 20 tập, gồm cả thảy 26 cuốn (có 6 tập gồm 2 phần mỗi tập), trong đó đã in hơn 1500 tác phẩm của V. I. Lê-nin. 

Sách cùng chủ đề

Ai rồi cũng khác
Miễn phí

Lịch sử văn minh Ấn Độ
30,000 vnđ

BÀI HỌC CỦA LỊCH SỬ
20,000 vnđ

Sự đụng độ giữa các nền văn minh
30,000 vnđ

Vượt Biển Lớn
40,000 vnđ

Tường Trình Của Một Quân Nhân
Miễn phí

Những Bí Mật Về Chiến Tranh Việt Nam
30,000 vnđ

NƠI NÀO CÓ Ý CHÍ, NƠI ĐÓ CÓ CON ĐƯỜNG
Miễn phí

Sống cho điều ý nghĩa hơn
30,000 vnđ

YES OR NO NHỮNG QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI CUỘC SỐNG
20,000 vnđ

Xem thêm

Thông tin Ebook

Giới thiệu

Bình luận

Đăng ký nhận thông tin ưu đãi

Top